Privacy Policy

Laatst bijgewerkt: 27 april 2023

Dit Privacybeleid beschrijft Ons beleid en onze procedures inzake het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw gegevens wanneer U de Dienst gebruikt en vertelt U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt.

Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Interpretatie en Definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de hierna omschreven betekenis. De volgende definities hebben dezelfde betekenis ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van dit Privacybeleid:

 • Account betekent een unieke account aangemaakt voor U om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.

 • Affiliate betekent een entiteit die een partij controleert, onder controle staat van of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij 'controle' betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelang of andere effecten met stemrecht voor de verkiezing van bestuurders of andere bestuurlijke autoriteit.

 • Onderneming (aangeduid als 'de Onderneming', 'Wij';, 'Ons' of 'Onze' in deze Overeenkomst) verwijst naar EmaxSolar, Brusselstraat 715 1700 Dilbeek.

 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op Uw computer, mobiel apparaat of enig ander apparaat worden geplaatst en die onder andere de gegevens van Uw surfgeschiedenis op die website bevatten.

 • Land verwijst naar: België

 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

 • Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

 • Dienst verwijst naar de Website.

 • Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die door het Bedrijf in dienst worden genomen om de Service te faciliteren, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren hoe de Service wordt gebruikt.

 • Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de Service of door de infrastructuur van de Service zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

 • Website verwijst naar emaxsolar.be, toegankelijk vanaf emaxsolar.be

 • U betekent het individu dat de Dienst opent of gebruikt, of het bedrijf, of andere juridische entiteit namens welke dat individu de Dienst opent of gebruikt, voor zover van toepassing.

Het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze dienst, kunnen wij u vragen om ons te voorzien van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mail adres

 • Voornaam en achternaam.

 • Telefoonnummer

 • Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad.

 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (bijv. IP-adres) van Uw Apparaat, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Dienst die U bezoekt, de tijd en datum van Uw bezoek, de tijd die U op die pagina's doorbrengt, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U de Dienst benadert door of via een mobiel apparaat, kunnen Wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiel apparaat, het IP-adres van Uw mobiel apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verzendt wanneer U onze Dienst bezoekt of wanneer U de Dienst benadert door of via een mobiel apparaat.

Tracking Technologies en Cookies

Wij gebruiken Cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op Onze Dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Gebruikte trackingtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om Onze Dienst te verbeteren en te analyseren. De technologieën die wij gebruiken kunnen omvatten:

 • Cookies of Browser Cookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt Uw browser opdracht geven om alle Cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een Cookie wordt verzonden. Als U echter geen Cookies accepteert, kunt U sommige delen van onze Dienst mogelijk niet gebruiken. Tenzij U Uw browser zo hebt ingesteld dat deze Cookies weigert, kan onze Dienst gebruik maken van Cookies.
 • Web Beacons. Bepaalde delen van onze Dienst en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als web beacons (ook wel clear gifs, pixel tags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het Bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina's hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde website statistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van systeem en server integriteit).

Cookies kunnen 'Persistent' of 'Session' Cookies zijn. Persistente cookies blijven op Uw persoonlijke computer of mobiele apparaat wanneer U offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra U Uw webbrowser sluit. Lees meer over cookies op de Gratis privacybeleid website

Wij gebruiken zowel Sessie- als Permanente Cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • Noodzakelijke / essentiële cookies

  Type: Session Cookies

  Beheerd door: Ons

  Doel: Deze cookies zijn essentieel om U te voorzien van diensten die beschikbaar zijn via de Website en om U in staat te stellen sommige functies ervan te gebruiken. Ze helpen gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze Cookies kunnen de diensten waar U om heeft gevraagd niet worden geleverd, en wij gebruiken deze Cookies alleen om U deze diensten te leveren.

 • Cookiesbeleid / Kennisgeving Acceptatie Cookies

  Type: Persistent Cookies

  Beheerd door: Ons

  Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben geaccepteerd.

 • Functionaliteitscookies

  Type: Persistent Cookies

  Beheerd door: Ons

  Doel: Met deze cookies kunnen wij de keuzes onthouden die U maakt wanneer U de Website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om U een meer persoonlijke ervaring te bieden en te voorkomen dat U telkens wanneer U de Website gebruikt uw voorkeuren opnieuw moet invoeren.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt u ons Cookiesbeleid of de sectie Cookies van ons Privacybeleid bezoeken.

Gebruik van Uw Persoonsgegevens.

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze Dienst te leveren en te onderhouden., inclusief om het gebruik van onze Service te monitoren.

 • Om Uw Account te beheren: om Uw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren. De Persoonsgegevens die U verstrekt kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.

 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die U hebt gekocht of van enig ander contract met Ons via de Dienst.

 • Om contact met U op te nemen: Om per e-mail, telefoongesprekken, SMS, of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals de pushberichten van een mobiele applicatie, contact met U op te nemen over updates of informatieve mededelingen met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van de beveiligingsupdates, wanneer dit noodzakelijk of redelijk is voor de uitvoering ervan.

 • Om U te voorzien met nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds hebt gekocht of waarover u hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

 • Om Uw verzoeken te beheren: Om Uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.

 • Voor zakelijke overdrachten: Wij kunnen Uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding, of andere verkoop of overdracht van sommige of alle van Onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als een going concern of als onderdeel van een faillissement, liquidatie, of soortgelijke procedure, waarbij Persoonsgegevens in ons bezit over onze gebruikers van de Dienst tot de overgedragen activa behoren.

 • Voor andere doeleinden: Wij kunnen Uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het vaststellen van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze Dienst, producten, diensten, marketing en Uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

Wij kunnen Uw persoonsgegevens delen in de volgende situaties:

 • Met dienstverleners: We kunnen Uw persoonlijke informatie delen met Service Providers om het gebruik van onze Service te monitoren en te analyseren, om contact met U op te nemen.
 • Voor zakelijke overdrachten: Wij kunnen Uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.
 • Met Filialen: Wij kunnen Uw gegevens delen met Onze gelieerde ondernemingen, in welk geval wij van die gelieerde ondernemingen zullen eisen dat zij dit Privacybeleid naleven. Gelieerde bedrijven zijn onder meer Ons moederbedrijf en andere dochterondernemingen, joint venture partners of andere bedrijven waarover Wij zeggenschap hebben of waarover Wij gezamenlijk zeggenschap hebben.
 • Met zakelijke partners: Wij kunnen Uw informatie delen met Onze zakelijke partners om U bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer U persoonlijke informatie deelt of anderszins in de openbare gebieden met andere gebruikers interageert, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en publiekelijk buiten worden verspreid.
 • Met Uw toestemming: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden openbaar maken met uw toestemming.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Het Bedrijf zal Uw Persoonsgegevens alleen bewaren voor zo lang als nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid te handhaven.

Het bedrijf zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Onze Dienst te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Overdracht van Uw Persoonsgegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de exploitatiekantoren van het Bedrijf en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen aan - en bewaard op - computers die zich buiten Uw staat, provincie, land of ander overheidsrechtsgebied bevinden, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die in Uw rechtsgebied.

Uw instemming met dit Privacybeleid gevolgd door Uw indiening van dergelijke informatie vertegenwoordigt Uw instemming met die overdracht.

Het Bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van Uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonsgegevens.

Uw Persoonsgegevens verwijderen

U heeft het recht om de Persoonsgegevens die wij over U hebben verzameld te verwijderen of om te verzoeken dat Wij helpen bij het verwijderen van die gegevens.

Onze Dienst kan U de mogelijkheid geven om bepaalde informatie over U te verwijderen vanuit de Dienst.

U kunt Uw informatie te allen tijde bijwerken, wijzigen of verwijderen door in te loggen op Uw Account, indien U er een heeft, en de account instellingen sectie te bezoeken waarmee U Uw persoonlijke informatie kunt beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om toegang te vragen tot persoonlijke informatie die U aan ons hebt verstrekt, of deze te corrigeren of verwijderen.

Houd er echter rekening mee dat wij mogelijk bepaalde informatie moeten bewaren wanneer wij daartoe een wettelijke verplichting of wettelijke basis hebben.

Openbaarmaking van Uw Persoonsgegevens

Zakelijke transacties

Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.

Beveiliging van Uw Persoonsgegevens

De beveiliging van Uw Persoonsgegevens is belangrijk voor Ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via Internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel Wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als U op een link van een derde klikt, wordt U naar de site van die derde geleid. Wij raden U ten zeerste aan het Privacybeleid van elke site die U bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contact

Als U vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt U contact met ons opnemen:

Samen duurzame
energie creëren