Voorwaarden

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, die toegankelijk is vanaf emaxsolar.be, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze gebruiksvoorwaarden van de website en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de overeenstemming met alle toepasselijke lokale wetten. Indien u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, is de toegang tot deze website verboden. Het materiaal op deze Website wordt beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruikslicentie

Toestemming wordt verleend om tijdelijk één exemplaar van de materialen op de website van EmaxSolar te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Dit is de verlening van een licentie, geen overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag u niet:

  • de materialen wijzigen of kopiëren;
  • de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning;
  • proberen de software op de website van EmaxSolar terug te draaien;
  • copyright of andere eigendomsnotaties van de materialen te verwijderen; of
  • de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen 'spiegelen' op een andere server.

Dit laat EmaxSolar te beëindigen bij schending van een van deze beperkingen. Bij beëindiging, zal uw kijkrecht ook worden beëindigd en moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, of het nu geprint of elektronisch formaat.

3. Disclaimer

Alle materialen op de Website van EmaxSolar worden 'as is' aangeboden. EmaxSolar geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en verwerpt daarom alle andere garanties. Bovendien doet EmaxSolar geen uitspraken over de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar Website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of aan deze Website gekoppelde sites.

4. Beperkingen

EmaxSolar of haar leveranciers zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op de Website van EmaxSolar te gebruiken, zelfs als EmaxSolar of een bevoegde vertegenwoordiger van deze Website mondeling of schriftelijk in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen toe op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade, deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Revisies en Errata

Het materiaal op de website van EmaxSolar kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. EmaxSolar belooft niet dat de materialen op deze Website nauwkeurig, volledig of actueel zijn. EmaxSolar kan de materialen op haar Website te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. EmaxSolar gaat geen verplichting aan om de materialen bij te werken.

6. Links

EmaxSolar heeft niet alle aan haar Website gekoppelde sites bekeken en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. De aanwezigheid van een link betekent niet dat EmaxSolar de site goedkeurt. Het gebruik van een gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Site Gebruiksvoorwaarden Wijzigingen

EmaxSolar kan deze Gebruiksvoorwaarden voor haar Website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Uw privacy

Lees ons Privacybeleid.

9. Toepasselijk recht

Elke vordering met betrekking tot de website van EmaxSolar wordt beheerst door de wetten van be zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.

Samen duurzame
energie creëren