Hoe krijg u overheidssubsidies in Vlaanderen, Wallonië en Brussel?

  Hoe krijg u overheidssubsidies in Vlaanderen, Wallonië en Brussel?

  Hoe verkrijgt u een groen certificaat in Vlaanderen, Wallonië en Brussel?

  Het groen certificaat is een mechanisme om burgers te helpen bij de installatie van fotovoltaïsche panelen. De procedure voor het verkrijgen van deze certificaten hangt af van verschillende factoren, waaronder het gewest waar u woont. In Vlaanderen bestaat dit systeem van groen certificaten niet meer, het is vervangen door een systeem van "oproepen tot het indienen van aanvragen". In Brussel en Wallonië zijn de groene certificaten toegankelijk, maar deze worden door verschillende entiteiten geregeld en gecertificeerd. De groen certificaten zijn 5 jaar geldig en kunnen op de markt worden verkocht tegen een prijs die varieert tussen 65 en 95 euro.
  In het Vlaamse gewest
  flag
  Via het systeem van de oproep tot kandidaatstelling kunnen personen die fotovoltaïsche panelen willen installeren, een aanvraag indienen bij de netbeheerder FLUVIUS. Als ze succesvol zijn, kunnen ze een eenmalige premie voor zonnepanelen krijgen die 1500 euro bedraagt.
  Om van dit aanbod te kunnen genieten, moet u zonnepanelen installeren en vervolgens uw systeem registreren op de website van Fluvius. Zodra uw aanvraag is verwerkt, krijgt u van Fluvius een G-code en maken zij een afspraak met u voor de installatie van de digitale meter. Zodra deze stap is afgerond, kunt u de premie voor zonnepanelen en accu's aanvragen.
  In het Waalse gewest
  In Wallonië subsidieert de overheid de installatie van panelen niet, maar moedigt zij deze indirect aan via groene certificaten. De instantie die ze regelt is de Waalse Openbare Energiedienst. De Waalse regering heeft beslist de toegangsmogelijkheden tot deze certificaten te beperken. Voortaan zullen ze alleen nog worden toegekend aan installaties met een vermogen van meer dan 10 kWc. Om ervan te kunnen genieten, moet de haalbaarheid van het project worden nagegaan en moeten de nodige vergunningen en studies worden aangevraagd. Vervolgens moet u een redelijke termijn vaststellen voor de uitvoering van het project en het formulier invullen dat beschikbaar is op de website van de SPW. Als de aanvraag niet volledig is, wordt deze als onontvankelijk beschouwd. De SPW-Energie heeft na ontvangst van uw aanvraag 45 dagen de tijd om deze te analyseren en een besluit te nemen.
  Roof
  In het Brusselse gewest
  flag
  In het Brussels Gewest verloopt het verkrijgen van een groen certificaat in verschillende stappen; eerst moet u zonnepanelen installeren op uw woning en al het materiaal om ze operationeel te maken. Dit gaat gepaard met de eventuele installatie van een bi directionele meter door onze partners SIBELGA, indien u over een traditionele meter beschikt. Na de installatie van uw nieuwe meter ontvangt u van Sibelga een certificaat waarmee u energie in het net kunt injecteren en uw groenestroomcertificaat kunt behalen. Uw installaties moeten vervolgens gecertificeerd worden door een erkend certificeringsorganisme, aangewezen door de Brusselse regulator "Brugel". Vervolgens moet u uw productie-index invoeren via het platform van sibelga, "greenmeter", deze index zal worden doorgegeven aan Brugel, die uw certificaat zal berekenen op basis van de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit.

  Offerte aanvragen

  Luisteren naar onze klanten
  Samen duurzame
  energie creëren